Zapomenuté heslo | Registrace Přihlášení:
eshop.taush / Obchodní podmínky
Kategorie

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkratka VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností TAUSH, s. r. o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující") a platí pro nákup v internetovém obchodě.

II. Obchodní informace o prodávajícím

Název firmy: TAUSH, s.r.o. Sídlo firmy: Nábřežní 475, 664 71 Veverská Bítýška

Právní forma: společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66019.

III. Kupující

Kontaktní údaje kupujícího: jsou informace poskytnuté kupujícím pro zpracování a vyřízení jeho objednávky. Tyto údaje jsou uvedeny na nákupních dokladech. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být zboží zasláno. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží od prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů a firemních log výrobků.

IV. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky kupujícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Výjimkou je situace související s distribucí či platbou za zboží týkající se objednaného zboží - sdělení jména a adresy dodání firmě, zajišťující pro prodávajícího servis přepravy a vyběračného. Vyplněním a odesláním objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas k užití a archivování osobních údajů kupujícího. V případě, že kupující bude požadovat odstranění svých osobních údajů ze systému prodávajícího musí o to požádat prodávajícího písemnou formou.

V. Příjem objednávek a vznik kupní smlouvy

Objednávky přes internetový obchod lze uskutečnit na adrese www.taush.cz. Příjem objednávek pro expedici do 24 hodin (druhého pracovního dne) po ČR: do 11:00 Příjem objednávek pro expedici do 48 hodin (pracovního dne) po ČR: 8:00 - 17:00 Příjem objednávek pro expedici do 5 pracovních dnů po SK: 8:00 - 17:00

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes internetový obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku, počet objednaných kusů
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání zboží - typ platby a způsob dopravy
 • dodací adresu (uvádět pokud je jiná, než fakturační adresa), telefonní kontakt
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží (platí pro písemnou objednávku)

všechny další údaje, které kupující považuje za důležité                                                                                                                                                                                                                  Odeslané objednávky jsou pro kupujícího závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí a úplného zaplacení zboží kupujícím

VI. Ceny

       Ceny za zboží jsou vždy uvedeny bez DPH za jeden kus, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak. K ceně zásilky je vždy připočteno přepravné. Kupujícímu je zboží dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a náhradní termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a objednávka se ruší. Prodávající si vyhrazuje právo v rámci své obchodní politiky a aktuálního nákupu od dodavatele měnit ceny za zboží v e-shopu v průběhu celého kalendářního roku.

VII. Dodací podmínky

       Kupující má možnost zvolit jednu z níže uvedených dodacích podmínek. Zasílání přepravní službou: zaslání zboží přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá dle podmínek uvedených v odst.: V. těchto obchodních podmínek. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin a 48 hodin. V rámci SK do 5 pracovních dnů. Cena přepravy je připočtena. Osobní odběr: Zboží může kupující převzít v místě provozovny prodávajícího v době jeho provozní doby. O místě a čase pro vyzvednutí zboží - způsob osobní odběr je kupující informován při vyplnění tohoto způsobu převzetí zboží v objednávce.

 

VIII. Platební podmínky

Platební podmínky si kupující volí při vystavování objednávky v e - shopu.

Možnosti plateb:

 • platba v hotovosti při nákupu osobním odběrem
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.      

 

IX. Kontrola stavu zásilky       

       Kupující je povinen bezprostředně při přebírání zásilky překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku doporučujeme kupujícímu od přepravce nepřebírat. Je nutné neprodleně po zjištění oznámit toto e-mailem na adresu info@taush.cz. V předmětu zprávy uvádějte: Poškození zásilky dopravcem. Pokud sepíšete s dopravcem škodní protokol, zašlete protokol do 24 hodin e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.                                                                                                                                                                                                                            

 

X. Odstoupení od kupní smlouvy

 

        Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou). Kupující má právo odstoupit od smlouvy v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

1) Písemně oznámit odstoupení od smlouvy (nejlépe e-mailem na adresu info@taush.cz ) Text musí obsahovat:

 • Vaše kontaktní údaje
 • Číslo faktury (nabývacího dokladu, na kterém vám bylo zboží dodáno)
 • Připojit č. bankovního účtu, kam bude zaslána vrácená platba: (pozn. platby budou vráceny formou převodu na bankovní účet)
 • Datum a podpis

2) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu, kopií faktury a dokladu o zaplacení.                                                                                                                                                                                                             

3) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího: TAUSH,s.r.o., Nábřežní 475, 664 71 Veverská Bítýška

 

 • musí být v původním nepoškozeném obalu
 • musí být nepoškozené, kompletní, nepoužité, schopné dalšího prodeje (včetně příslušenství, atd.)
 • s kopií dokladu o koupi a zaplacení zboží

        Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnosti, kdy nelze odstoupit od smlouvy

 1. Jde-li o dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, či na zboží objednané speciálně na výslovné přání kupujícího a které nebylo v době objednávky skladem
 2. Zboží, které bylo použitím částečně spotřebováno nebo jej nelze vrátit do původního stavu před koupí. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení Vámi vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od kupní smlouvy. Zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými legislativními předpisy.

XII. Závěrečná ustanovení 

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2015 ve znění uvedeném na stránkách e-shopu. Odesláním objednávky z e - shopu kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a užitím osobních údajů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Kontakt

TAUSH, s.r.o.
Nábřežní 475
664 71 Veverská Bítýška
Mobil:+420 605 769 836
E-mail:info@taush.cz

Odebírání novinek

MajorShop

Myspace Twitter G+ Facebook